TOVUTI YA LUGHA YA ALAMA

Karibuni Wapendwa Kwenye Tovuti (www.alamatanzania.com) ya Lugha ya Alama ya Tanzania.

 

 

Nyimbo Picha Utamaduni Jamii ya Viziwi

 

 

   ''OUR MISSION'' 

IS TO BRING OUR DEAFS SOCIETY  OUT OF SUCH DARKNESS